X

X بستن تبليغات

X بستن تبليغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبليغات
توصیه های امام رضا (ع) در مورد خوراکی ها


         

توصیه های امام رضا (ع) در مورد خوراکی ها

توصیه های امام رضا (ع) در مورد خوراکی ها


انجیر : بوی دهان را بر طرف، استخوان ها را محکم،‌ رویش مو را زیاد و بیماری را بر طرف می کند و با وجود آن احتیاجی به دارو نیست.

مویز : روز یکشنبه، روز ساختن و کاشتن مویز است. هر کس می خواهد به حافظه اش افزوده شود،‌ صبحگاهان در حالت ناشتا هفت مثقال مویز بخورد .

نخود : نخود برای درد پشت خوب است و باید با غذا و بعد از غذا میل شود .

هندوانه : در حال ناشتا هندوانه خوردن ایجاد بیماری سستی اندام می کند .

خربزه : خوردن خربزه در حالت ناشتا باعث فلج و قولنج شدن می شود .

سرکه : سرکه ذهن را محکم و حافظه را زیاد و قوی می کند .

خیار : حماد بن مهران بلخی می گوید: در خراسان روزی جوانی از شیعیان از زردی، خدمت امام رضا علیه السلام شکایت کرد . حضرت فرمودند: خیار را پوست بکن و بعد از پختن به مدت سه روز مقداری از آن را در حال ناشتا بخور .

توصیه های امام رضا (ع) در مورد خوراکی ها


انجیر : بوی دهان را بر طرف، استخوان ها را محکم،‌ رویش مو را زیاد و بیماری را بر طرف می کند و با وجود آن احتیاجی به دارو نیست.

مویز : روز یکشنبه، روز ساختن و کاشتن مویز است. هر کس می خواهد به حافظه اش افزوده شود،‌ صبحگاهان در حالت ناشتا هفت مثقال مویز بخورد .

نخود : نخود برای درد پشت خوب است و باید با غذا و بعد از غذا میل شود .

هندوانه : در حال ناشتا هندوانه خوردن ایجاد بیماری سستی اندام می کند .

خربزه : خوردن خربزه در حالت ناشتا باعث فلج و قولنج شدن می شود .

سرکه : سرکه ذهن را محکم و حافظه را زیاد و قوی می کند .

خیار : حماد بن مهران بلخی می گوید: در خراسان روزی جوانی از شیعیان از زردی، خدمت امام رضا علیه السلام شکایت کرد . حضرت فرمودند: خیار را پوست بکن و بعد از پختن به مدت سه روز مقداری از آن را در حال ناشتا بخور .

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/12/20 ,21:03 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ